Публікації / Publications

Діалог / Dialogue

Публічна заява «Про війну і діалог» від українських медіаторів і фасилітаторів діалогу (UKR)

Public Statement on the War and Dialogue from Ukrainian Mediators and Dialogue Facilitators (ENG)

A joint statement of dialogue facilitators on the values and foundations of peacebuilding and dialogue policy in Ukraine, Kyiv, 2021, ENG

Спільна заява фасилітаторів діалогу «Про ціннісні засади політики розбудови миру і діалогу в Україні», Київ, 2021, UKR

Картування акторів у сфері діалогу і розбудови миру, 2021 Тетяна Кисельова, Андрій МосейкоUKR

Mapping of Peacebuilding and Dialogue Actors, 2021 by Tetiana Kyselova and Andrii Moseiko, ENG

How to Integrate Dialogue in Transitional Justice: Policy Paper, 2020 by Iryna Brunova-Kalisetska, Tetiana Kyselova, Oleg Martynenko, in English

Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції, 2020, Ірина Брунова-Калісецька, Тетяна Кисельова, Олег Мартиненко (Dialogue in the Model of Transitional Justice: Special Features and Functions, 2020, by Iryna Brunova-Kalisetska, Tetiana Kyselova, Oleg Martynenko, in Ukrainian)

Як інтегрувати діалог в процеси перехідного правосуддя: Аналітична записка, 2020, Ірина Брунова-Калісецька, Тетяна Кисельова, Олег Мартиненко (How to Integrate Dialogue in Transitional Justice: Policy Paper, 2020 by Iryna Brunova-Kalisetska, Tetiana Kyselova, Oleg Martynenko, in Ukrainian)

Картування громадянського суспільства в сфері розбудови миру в Україні: розбудова миру за будь-якою іншою назвою, 2019, Т. Кисельова (ukr)

Mapping Civil Society Peacebuilding in Ukraine: Peacebuilding by Any Other Name, 2019, by Tatiana Kyselova (eng)

Розуміючи діалог: Аналітичний звіт за результатами опитування учасників діалогів в Україні, 2018, Т. Кисельова (ukr)

Understanding Dialogue in Ukraine: A Survey-based Study, 2018, by T.Kyselova (eng)

Doing Action Research on Dialogues in Ukraine, 2018, by T.Kyselova and Anna Kraus (Методологія дослідження діалогів «дослідження в дії», 2018, Т.Кисельова, Анна Крауз) (eng)

Діалоги на рівні громадянського суспільства в Україні: Основні тренди та ризики, 2017, Т.Кисельова, Джулія фон Добенек (ukr)

Track III Dialogues in Ukraine: Major Patterns and Resulting Risks, 2017, by T.Kyselova and Julia von Dobeneck (eng)

Медіація / Mediation

Mediation in Ukraine: Challenges of Peace and War, 2017, by T.Kyselova (Медіація в Україні: виклики миру і війни, 2017, Т.Кисельова) (eng)

Integration of Mediation into Ukrainian Court System, 2017, by T.Kyselova (eng)

Інтеграція медіація в судову систему України, 2017, Т.Кисельова (ukr)

Against Mediation Regulation, 2018,by T.Kyselova (Проти регулювання медіації, 2018, Т.Кисельова) (eng)